iTOOLS - Programsko orodje za programiranje regulatorjev temperature

Programsko orodje je namenjeno konfiguriranju PID regulatorjev in indikatorjev iz družine 2000. Program deluje pod operacijskimi sistemi WINDOWS 95, 98 ,2000, ME, XP ali NT. Za komunikacijo uporablja Modbus RTU protokol na serijskih COMx vratih.
Program ima vrsto močnih ukazov, ki nam izredno poenostavijo nastavljanje parametrov in nadziranje delovanja regulatorjev. Sam prepozna vse regulatorje, ki so priključeni na mrežo in prikaže sliko čelne strani regulatorja. Slika odraža dejansko stanje regulatorja vključno s prikazom številk na prikazovalniku. Z miško lahko simuliramo pritiskanje na gumbe, kar program pretvori v ukaze, ki jih po mreži prenese v regulator. Vse parametre lahko prikaže tudi kot tabelo, ki jo lahko shranimo kot datoteko in jo kasneje uporabimo za kloniranje parametrov v drug regulator ali kot dokumentacijo na projektu.
iTOOLS podpira delovanje v mreži, kar pomeni, da ga lahko poganjamo iz kateregakoli PC računalnika v mreži. Deluje tudi kot OPC strežnik, ki pošilja podatke ostalim OPC odjemalcem, recimo različnim SCADA sistemom. Omogoča tudi delovanje na daljavo preko modemske povezave.
Program bo zelo dobrodošel pripomoček sistemskim integratorjem in vzdrževalcem. Vsebuje tudi funkcije, ki so v pomoč pri sestavljanju konfiguracij in izboru opcij ter sestavi naročniške kode za izdajo naročila. Če želite preizkusiti delovanje programa in se seznaniti z bogatim naborom funkcij, si lahko demo program naložite iz domačih strani proizvajalca.


<< nazaj na Eurotherm izdelke

© RAGA d.o.o.