Regulatorji temperature firme Eurotherm

Britanska firma EUROTHERM je dobro poznana predvsem strokovnjakom za temperaturne regulacije večjih peči, regulacije kemijskih procesov in različnih tehnoloških procesov ogrevanja in hlajenja. Manj je znano, da ima tovarna več proizvodnih obratov v Veliki Britaniji in ZDA in da proizvajajo tudi pogonsko tehniko, vključno z različnimi motorji in ustreznimi krmilji za motorje.

Pred kratkim je EUROTHERM dopolnil svoj proizvodni program regolatorjev temperature in drugih procesnih veličin z novimi proizvodi pri katerih so izkoristili vse dolgoletne izkušnje na področju regulacij tako, da novi proizvodi predstavljajo vrh regulacijske tehnike.

EUROTHERM regulatorje bi lahko razvrstili v tri večje skupine. V prvo sodijo manjši programabilni regulatorji in prikazovalniki, ki jih običajno vgradimo v različne druge naprave in stroje. Kljub fizični majhnosti so zelo sposobni, saj lahko krmilijo več regulacijskih zank hkrati in imajo tudi možnost segmentnih nastavitev temperaturne krivulje procesa. Imajo dodatne digitalne vhode in izhode, ki jih uporabimo za funkcije alarmiranja, hlajenja, zapiranja/odpiranja ventilov i.t.d. kar določimo programsko. Nastavitve lahko izvedemo na čelni plošči preko tipk in menijev, lahko pa izkoristimo množico komunikacijskih možnosti in pošljemo nastavtev iz nadzornega računalnika. Ti regulatorji se uporabljajo najbolj množično in jih lahko srečamo v izdelkih različnih svetovnih proizvajalcev.

Drugo skupino predstavljajo samostojni regulatorji v industrijski izvedbi, ki so zelo rabustni in se najpogosteje uporabljajo v industriji, predvsem pri regulaciji večjih peči in plavžev.

Tretjo skupino tvorijo sistemi, ki vključujejo vse nivoje od temperaturnih tipal, pretvornikov, regulatorjev, komunikacij in nadzornih postaj s programsko opremo za temperaturni nadzor. Te sisteme srečamo pri najbolj kompleksnih procesih temperaturne regulacije. Zaradi kompleksnosti velikih sistemov in zelo velike cene, če bi rešitev slonila na klasičnih prijemih, se poslužujemo distribuiranega zajema in nadzora procesa z manj inteligentnimi toda zanesljivimi enotami. Višjo inteligenco in izvajanje kompleksnih regulacijskih algoritmov pa izvajamo na zmogljivejših nadzornih računalnikih. Ti so bolj odprti in uporabljajo močna programska orodja s katerimi smo lahko kos tudi najbolj obsežnim procesom.

Omenimo naj tudi izdelke. ki sicer ne sodijo med regulatorje vendar so tesno povezani z njimi. To so različni tiristorski sklopi za vklapljanje grelcev in spreminjanje njihove moči. Čeprav so polprevodniški elementi zmorejo delovne tokove tudi do 1750 A. Analogni izhodni signal gre iz regulatorja temperature na tiristorski sklop na katerega je priključen grelec. Temu z elektronsko natančnostjo sprminjamo moč kot to zahteva regulator temperature. Ta način se uporablja pretvsem pri procesih, kjer temperatura ne sme preveč nihati in zato metoda vklop/izklop grelca ni primerna.

Popolno ponudbo temperaturne tehnike EUROTHERM zaključuje z vrsto kakovostnih registratorjev procesnih veličin, ki na papir ali magnetne kartice shranjujejo podatke iz procesa za dokumentiranje ali kasnejše analize.


<< nazaj na Eurotherm izdelke

© RAGA d.o.o.