PC/104 kartice


Standard PC/104 bazira na vodilih ISA.
Standard PC/104-Plus bazira na vodilih PCI (in ISA)

Kartice z dvema vhodoma

  CA-132/132I
2 x RS-422/485 (izolirana), ustreza standardu PC/104

Kartice z štirimi vhodi

  CA-104
4 x RS-232, ustreza standardu PC/104

  CA-114
4 x RS-232/422/485, ustreza standardu PC/104

  CB-114
4 x RS-232/422/485, ustreza standardu PC/104-Plus

  CA-134I
4 x RS-422/485 z optično zaščitno izolacijo, ustreza standardu PC/104

  CB-134I
4 x RS-422/485 z optično zaščitno izolacijo, ustreza standardu PC/104-Plus

Kartice z osmimi in več vhodi

  CA-108
8 x RS-232, ustreza standardu PC/104

  CB-108
8 x RS-232, ustreza standardu PC/104-Plus