Priključevanje serijskih naprav na USB

Pogosto naletimo na problem, ko bi želeli več serijskih naprav priključiti na novejši računalnik ali prenosnik, ki ima premalo serijskih vrat. Glede na dejstvo, da večina novejših računalnikov podpira standard USB, se vsiljuje enostavna rešitev z uporabo vmesnika, ki omogoča priključitev serijskih naprav na USB vhod računalnika. Prednost takega zunanjega vmesnika v primerjavi z notranjo kartico z več serijskimi vrati je tudi neodvisnost od vrste vodil na matični plošči računalnika. Proizvajalci osnovnih plošč namreč pogosto nadgrajujejo vodila, kar onemogoča prenos starejših kartic v nov računalnik.

Prednost omenjene rešitve je predvsem način “vključi in delaj” ("plug&play"), ki omogoča pridobitev npr. štirih virtualnih serijskih vrat z vključitvijo vmesnika na USB vodilo. Sistem samodejno prepozna vmesnik in izvede ustrezno konfiguracijo. Pri tem posegu ni potrebno ugašati računalnika, ga ponovno zaganjati ali nastavljati kakršnakoli DIP stikala. Vmesnik ne zaseda sistemskih virov kot so: prekinitveni vektorji (IRQ), prosti priključki na sistemskem vodilu in energetski viri.

USB vmesnik podpira standard USB 1.0 in 1.1 in dosega hitrosti 12Mbps. Posamezna serijski vrata lahko dosegajo hitrosti do 115.2 Kbps. Vmesnike lahko priključimo na vrata USB 2.0, vendar v tem primeru ne izkoriščamo polne hitrosti, ki jo nudi standard USB 2.0.

Če so stroški pri nabavi primerljivi z nabavo multiport kartic, pa postanejo dolgoročno cenovno ugodnejši zaradi manjših stroškov priključevanja, vzdrževanja in enostavnejše nadgradnje gostečega računalnika.

Kot izredno elegantna in cenovno ugodna rešitev se izkaže tudi v primeru, ko serijske naprave zahtevajo podporo RS422/485. V tem primeru lahko priključimo večje število serijskih naprav na en sam vhod USB vmesnika. Povezava je lahko dve ali štiri žična.

Energetsko napajanje vmesnika je lahko neposredno preko USB vodila. V primeru, da poraba preseže določeno mejo, lahko priključimo na vmesnik zunanji vir napajanja (12VDC).

Vmesnik Nport 1220i

 • Izolacija tokokrogov s prebojno trdnostjo 2KV
 • Podpira priključitev dveh priključkov RS422/485 na USB
 • Ima 2 konektorja na vijake
 • Podpira:
  • štirižični RS422: TxD+/-, RxD+/-, GND
  • štirižični RS485: TxD+/-, RxD+/-, GND
  • dvožični RS485: Data +/-, GND
 • Vključitev zaključnega upora na liniji izvedemo z DIP stikalom
 • Pariteta: liha/soda/brez, podatkovni biti:7-8, stop bit:1-2
 • ADDC (samodejno odkrivanje smeri pretoka 485 informacij)
 • LED signalizacija signalov Tx in Rx za vsaka vrata
 • Deluje z gonilniki naslednjih OS: WIN98, ME, 2000, XP.
 • Napajanje preko USB ali preko zunanjega napajalnika
 • Ima vgrajeno prenapetostno zaščito 16KV EDS.
 • Delovna temperatura 0 - 55°C.
 • Lahko ga montiramo tudi na DIN vodila.