Domov Slovenščina English O nas

   Produkti in proizvajalci

 

Pitagora S.A. - Švica

 


Pregled proizvodov:

ProScan III - K
ProScan III - K
 • 3-kanalni temperaturni datalogger, ki lahko shrani do 32.000 meritev vključno s časovnimi podatki. Temperaturna tipala so termočleni tipa K, za temperature od -200 do +1370 °C
 • S pomočjo RS-232 komunikacije in priloženega kabla podatke pošljemo na PC
 • Podatke na PC-ju s priloženim programom Galileo grafično ali tabelarično prikazujemo, arhiviramo, ali jih izvažamo v programe MS Access, Excell, Lotus ali druge
 • Čas vzorčenja lahko nastavimo od 1 sekunde do 2 ur
 • Instrument ima visoko natančnost: 0,1% - idealno za laboratorijsko delo
 • Kapaciteta internega polnilnika zadostuje za shranjevanje podatkov iz enega kanala vsako uro za obdobje treh let. Za shranjevanje vseh treh kanalov oziroma s krajšimi časi vzorčenja se ta čas proporcionalno zmanjša
 • Možnost tiskanja tabel, grafov, statistik in končnih poročil

 

ProScan III - 2P
ProScan III - 2P
 • 2-kanalni datalogger za pritiske (in Vacuum meter). Na enem kanalu meri absolutni tlak in na drugem diferencialni. Lahko shrani do 32.000 meritev vključno s časovnimi podatki
 • S pomočjo RS-232 komunikacije in priloženega kabla podatke pošljemo na PC
 • Podatke na PC-ju s priloženim programom Galileo grafično ali tabelarično prikazujemo, arhiviramo, ali jih izvažamo v programe MS Access, Excell, Lotus ali druge
 • Čas vzorčenja lahko nastavimo od 1 sekunde do 2 ur
 • Instrument ima visoko natančnost: 0,2% - idealno za laboratorijsko delo
 • Kapaciteta internega polnilnika zadostuje za shranjevanje podatkov iz enega kanala vsako uro za obdobje 18 mesecev. Za shranjevanje obeh kanalov oziroma s krajšimi časi vzorčenja se ta čas proporcionalno zmanjša
 • Možnost tiskanja tabel, grafov, statistik in končnih poročil

 

DAS
DAS     = Data Acquisition System

Zaradi čedalje večje popularnosti električnih vozil je podjetje Pitagora razvilo poseben sistem za zbiranje in analizo podatkov električnih vozil. Sistem je v prvi vrsti namenjen večjim uporabnikom električnih vozil in jim služi za zmanjševanje stroškov obratovanja, manjšo porabo energije in optimalno vzdrževanje električnih vozil. Hkrati lahko služi sistem načrtovalcem električnih vozil, kot pomoč pri razvoju novih ali izboljšavi obstoječih delov električnega vozila.

Sistem je sestavljen iz šestih elementov:
 • osnovni komplet za zbiranje in shranjevanje podatkov
 • program za prenos podatkov preko RS-232 kabla na PC
 • programi za analizo podatkov, statistiko in tiskanje poročil
 • dodatni displej za voznika, ki ga montiramo na nadzorno ploščo v kabini avtomobila in omogoča vozniku takojšen pregled aktualnih podatkov
 • vmesnik za shranjevanje podatkov na CF kartico, ki omogoča, da aktualne podatke pošljemo na sedež firme v analizo
 • testiranje v realnem času izvedemo tako, da notesnik priključimo na serijski port DAS sistema v vozilu in sovoznik lahko opazuje podatke med aktivno vožnjo

 


Povezave:
www.pitagora.ch

 

© RAGA d.o.o.