Pregled prikazovalnikov:

Prikazovalniki omogočajo natančno merjenje procesnih veličin, njihov prikaz na LED displeju in alarmiranje prekoračenih vrednosti. Pogosto nastopajo v vlogi neodvisne varnostne naprave, ki povsem samostojno in ločeno od ostalih elementov reguacijske zanke, vrši nadzor nad delovanjem regulacije. V primeru, da regulirana veličina zaradi okvare prekorači v naprej nastavljene mejne vrednosti, instrument sproži alarm ali aktivira proces "zaustavljanja" sistema. Ker alarmni instrumenti delujejo skupaj z drugimi regulatorji iz družine 2000, so oblikovani v enotnem stilu in se konfigurirajo na podoben način, kar tudi zmanjšuje stroške šolanja in vzdrževanja.

3200i serija
3200i serija
omogoča natančen prikaz procesnih spremenljivk in v primeru prekoračitve mejnih vrednosti sproži alarm. Instrument povsem samostojno nadzira nevarne prekoračitve in je v celoti neodvisen od drugih naprav regulacijske zanke. S pomočjo relejskih izhodov lahko posega v proces in če je potrebno sproži izvajanje zaščitnih ukrepov in alarmiranja. S pomočjo metode "tekočega teksta" lahko na displeju prikaže tudi daljša v naprej definirana sporočila.

2408i
2408i
Instrument vsebuje širok izbor različnih funkcij. Zgrajen je modularno tako, da lahko dodajamo elektronske podsklope, ki nam omogočajo: nadzor do 4 alarmov, priključitev dveh procesnih spremenljivk, prenos analognega signala na nasledni instrument v kaskadni vrsti (retransmission) in dalinjski vnos nastavljene vrednosti. Imajo možnost komuniciranja z računalnikom.

P304i
piccolo™ P304i - prikazovalnik za nadzor pritiska
Odčituje podatke s frekvenco 50ms, kar zadostuje za hitro alarmiranje, ki se zahteva v industriji brizganja plastike.Programska oprema

iTools
iTools
Programska orodja za konfiguracijo različnih naprav ali komunikacijskih povezav, vizualizacijo, arhiviranje in izpis poročil.<< nazaj na Eurotherm izdelke

© RAGA d.o.o.