Sodobni zapisovalci temperatur in drugih procesnih podatkov

BRIDGE 5000

Podjetje EUROTHERM, ki je svetovno znano po ponudbi odličnih zapisovalcev temperatur in drugih procesnih veličin (Data Recorders), ponuja dva nova proizvoda, ki sta namenjena nadzoru enega ali več zapisovalcev procesnih veličin preko lokalne mreže ali preko interneta.
Programsko orodje BRIDGE 5000 bo omogočalo popoln nadzor zapisovalcev procesnih veličin iz družine z oznako 5000 (to so: 5100V, 5180V, 5100e in 5000B), vključno z možnostjo daljinskega programiranja na poljubno razdaljo. Zadnja verzija programa BRIDGE 5000 ima prijazen uporabniški vmesnik, ki nam na enostaven način omogoča priključitev na oddaljene zapisovalce procesnih veličin preko neposredne povezave, preko lokalne mreže ali interneta. Programu je dodana množica novih funkcij, ki mu izredno povečajo funkcionalnost. Vključene so tudi funkcije za pristop in procesiranje arhivskih podatkov shranjenih v zapisovalcu.

Program BRIDGE 5000 omogoča uporabniku, da na daljavo uporablja zapisovalec na tak način, kot bi ga imel pred seboj na mizi. Informacije lahko pregleduje na katerekoli od običajnih načinov, kot na primer: tabelarično, vertikalno ali horizontalno risanje krivulj trendov, vertikalni ali horizontalni stolpični prikaz (bargraf). Delo s trendi poenostavlja množica funkcij, kot jih poznajo vsi najbolj zmogljivi zapisovalci (spreminjanje merila časovne in amplitudne osi, ter druge operacije s časovnimi parametri. Program v celoti podpira delo z gesli, kar omogoča, da imajo dostop do podatkov le za to pooblaščene osebe.

Program podpira vse JAVA kompatibilne kliente, ki uporabljajo TCP/IP komunikacijski protokol, vključno z delovnimi postajami tipa PC, MAC, UNIX ali ustreznimi industrijskimi paneli. Na večopravilni delovni postaji lahko zaženemo BRIDGE 5000 v več oknih in hkrati nadziramo več zapisovalcev. Medtem ko so zaslonske slike na zapisovalcu fiksne velikosti (ena slika zasede celotno površino zaslona), program Bridge 5000 izkorišča vse prednosti Windows okolja in omogoča dinamično spreminjanje velikosti, pozicijo in vsebino okna po željah uporabnika.
Najnovejša verzija programa podpira učinkovito nalaganje kompleksnih navodil zapisovalcem v obliki že pripravljenih programskih datotek. Klasično programiranje je sicer potekalo lokalno s pomočjo pritiskanja funkcijskih tipk na zapisovalcu. Delo je bilo dolgotrajno in možnost vnosa napak je bila velika. Na delovni postaji pripravimo datoteke s programskimi koraki, ki uporabniku omogočajo kompleksne posege v zapisovalec na zelo enostaven način. Iz poljubne daljave lahko pošljemo zapisovalcu kompleksne zahteve, kot so na primer kreiranje novih zaslonskih slik ali popravljanje in prikaz že obstoječih slik. Poleg tega lahko izvedemo zahtevne manipulacije s podatki (Batch Operations) in s shranjenimi datotekami (File Explorer). Datoteke v zapisovalcu, ki vsebujejo shranjene procesne podatke, lahko na daljavo prepisujemo, pregledujemo, brišemo, shranjujemo i.t.d.
Proizvajalec EUROTHERM je razvil program BRIDGE 5000 predvsem z namenom, da bi izboljšal funkcionalnosti zapisovalcev serije 5000. Sistemski integratorji so tako dobili v roke močno orodje za programiranje zapisovalcev, uporabniki pa bodo spoznali vse prednosti predvsem na projektih, ki zahtevajo upravljanje zapisovalcev in spremljanje procesnih podatkov na daljavo.

Vzporedno z razvojem programa Bridge 5000, so pri Eurothermu razvijali tudi nov model zapisovalca 5000B. Njegova osnovna lastnost je ta, da je namenjen uporabi skupaj z programom Bridge 5000, zato so enostavno opustili funkcije lokalnega upravljanja in nadzora, vključno z odpravo lokalnih funkcijskih tipk in ekrana. Ostane le osnovna naloga shranjevanja podatkov na dvanajstih kanalih in komunikacija z nadzorno delovno postajo. Zapisovalec 5000B je vgrajen v ohišje, ki navzven bolj spominja na modem kot na zapisovalec. Predvsem je primeren za uporabo na lokacijah, kjer zaradi kakršnegakoli razloga lokalno nadziranje in upravljanje ni potrebno in vsa potrebna opravila izvedemo daljinsko. Bistvena prednost je tudi izredno ugodna cena, ki se pri zapisovalcih 5000B skoraj prepolovi v primerjavi s klasičnimi zapisovalci.
V času, ko se vse bolj uveljavlja izrek: "vključen sem v mrežo - torej sem", se nam zapisovalec 5000B predstavi kot sodoben, visoko zmogljiv proizvod, brez katerega bo težko izpeljati vse večje zahteve po temeljitem nadzoru in spremljanju okoljskih parametrov pri proizvodnji, predelavi, transportu, skladiščenju in prodaji predvsem živilskih in farmacevtskih proizvodov.<< nazaj na Eurotherm izdelke

© RAGA d.o.o.