Logični analizator delovanja krmilnikov

Na področju avtomatizacije in vodenja industrijskih procesov se pojavlja vse večji pritisk po hitri in poceni izvedbi projektov. V pomoč razvijalcem programske opreme za programabilne krmilnike je podjetje AUTEM iz Nemčije naredilo močno programsko orodje PLC-ANALYZER pro 5, ki služi za analizo delovanj krmilnikov različnih proizvajalcev. Deluje pod operacijskimi sistemi WINDOWS 9x/NT/2000/XP. Omogoča časovno spremljanje in grafični prikaz vseh signalov krmilnika do natančnosti osnovnega cikla odčitavanja procesnih vrednosti v krmilniku.

Razlogi za izdelavo logičnega analizatorja

Na večjih projektih avtomatizacije pogosto naletimo na sledeče probleme:

S programskim orodjem PLC-ANALYZER pro 5 lahko za nekaj minut posnamemo časovno sliko vseh spremenljivk v krmilniku (npr. vhodih/izhodnih signalov, analognih vhodnih in izhodnih vrednosti, časovnih zank, zastavic, števcev itd.). Podatki, ki jih želimo analizirati, se zapišejo na trdi disk PC računalnika in se hkrati prikazujejo na zaslonu računalnika. Programerju so sicer podatki iz krmilnika dostopni tudi z drugimi orodji, vendar nam analizator zbere le podatke, ki so za analizo relevantni in so hkrati primerni za kronološki prikaz. Na ta način lahko odkrivamo in zapisujemo pomembne dogodke, ki jih kasneje v obliki statičnih diagramov lahko v miru analiziramo.

Zajem podatkov

Zajem podatkov

Programsko orodje PLC-ANALYZER pro 5 ne zahteva dodatnih programskih ali aparaturnih sprememb na računalniku. Vsak računalnik s PENTIUM procesorjem in operacijskim sistemom WINDOWS 9x/NT/2000/XP in vmesnim kablom do krmilnika je dovolj za delovanje. V nasprotju z običajnimi logičnimi analizatorji je zajem podatkov izveden preko standardnih krmilniških vmesnikov (kot recimo PG vmesnik na SIMATIC-u S5) ali standardnih industrijskih mrež (kot na primer MPI ali PROFIBUS pri SIMATIC-u S7).

V primeru, da želimo poleg vrednosti iz krmilnika spremljati tudi poljubne zunanje digitalne ali analogne vrednosti, to lahko naredimo s pomočjo posebne naprave z imenom AD-USB-Box. Gre za vhodno enoto, ki jo priključimo na USB vhod računalnika, nanjo pa lahko priključimo poljubnih 20 digitalnih signalov in 8 analognih vrednosti. Na ta način lahko spremljamo vrednosti signalov, za katere niti ni nujno, da so del procesa, zdi pa se, da bi lahko posredno vplivali na potek procesa. Če na primer sumimo, da bi vklop nekega večjega elektromotorja povzročal motnje v procesu, nastavimo analizator tako, da začne snemati stanje v krmilniku ob vklopu motorja in v kasnejši analizi ugotovimo, ali je vklop povzročil kakšna neregularna stanja signalov v krmilniku. Iskanje podobnih navidezno naključnih napak v krmilniku je lahko dokaj dolgotrajen postopek.

AD-USB-Box

Analizator ima implementirane funkcije za odkrivanje določenih kritičnih dogodkov, sekvenc ali kompleksnih konstalacij dogodkov. V pomembnih trenutkih lahko povečamo merilo časovne osi (raztegnemo časovno os) z namenom jasnejšega sledenja in analize dogodkov.
Ena od osnovnih funkcij je sprožitev (trigger) snemanja izbranih vrednosti ob izpolnitvi določenih pogojev, kot so na primer, nastop ali izpad določenega signala oziroma ob nastopu definirane kombinacije signalov.
Analogne signale lahko prikazujemo grafično, kot krivulje na časovni osi, lahko zahtevamo izpis dejanske vrednosti v določenem trenutku, ali pa tabelarični prikaz skozi daljše obdobje. Format prikaza analogne vrednosti lahko izbiramo med besedo, dvojno besedo ali decimalno vrednostjo. Možnost spreminjanja načina prikaza prispeva k povečanju učinkovitosti analize in hitrejši poti do rezultatov.
Na voljo imamo tudi možnost primerjave vrednosti različnih signalov v realnem času.

Modularna zasnova programa

Ker v mnogih procesih lahko srečamo krmilnike različnih proizvajalcev, je program zasnovan modularno tako, da na enoten osnovni program lahko dodajamo gonilnike za krmilnike različnih proizvajalcev (npr. SIEMATIC S5/S7, SINUMERIK, Allen&Bradley, FESTO, TSX Quantum, BOSCH, PILZ, AEG, …). Gonilne programe lahko tudi kombiniramo tako, da istočasno spremljamo signale iz različnih krmilnikov. Na primer, z uporabo mrežnega gonilnika za SIMATIC Industrial Ethernet TCP/IP lahko spremljamo delovanje različnih krmilnikov po lokalni mreži, ne da bi zapustili svojo pisarno. Operater torej lahko preko lokalne Ethernet mreže analizira delovanje procesa v celoti.

Autem software

Zapis podatkov skozi daljše obdobje

Medtem, ko za odkritje enostavnejših napak potrebujemo lahko manj kot eno uro, pa nam bolj zahtevne naključne napake ali optimizacije parametrov vzame več mesecev. V času več mesecev trajajočih analiz lahko poljubno nastavljamo točke v katerih naj se snemanje začne in konča. Pomembno je, da nastavitve analizatorja lahko spreminjamo med njegovim delovanjem. Ne gre torej samo za 'fotografiranje' določenih dogodkov, ampak za dinamični proces neprekinjenega pridobivanja podatkov iz procesa tudi skozi daljše obdobje. Postopki so zamudni tudi v primeru iskanja optimalnih nastavitev procesnih spremenljivk in nastavitev senzorjev. Vsaki sekvenci dogodkov se lahko posvetimo ločeno, dokler ne najdemo optimalne nastavitve celotnega delovnega cikla.
Podatke o analizah z vsemi nastavitvami lahko shranimo v posebno datoteko pod določenim imenom, kot enoten projekt. To nam omogoča večkratno kasnejšo uporabo v podobnih procesih in sistematično arhiviranje pogosto ponavljajočih se analiz. Tipične oziroma dobro optimirane procese lahko shranimo kot predloge za kasnejšo uporabo.

Preciznost do nivoja cikla krmilnika

Podobno kot ima digitalni osciloskop periodo odčitavanja ima tudi analizator določeno časovno periodo s katero bere podatke iz krmilnika (čas pozivanja krmilnikov). Ta čas je odvisen od hitrosti komunikacije krmilnik-PC in nastavitve gonilnega programa. Ker krmilniki običajno zapisujejo procesne vrednosti z večjo frekvenco kot je oddajanje teh podatkov analizatorju, je pomembno, da ne se noben podatek ne izgubi. Na klic analizatorja krmilnik pošlje za izbrane signale vsa vmesna stanja med dvema pozivoma. Zaradi omenjenega načina prenosa podatkov, je gostota podatkov taka, kot jo zmore krmilnik (cycle precise sampling). Pri prikazu podatkov zna analizator natančno označiti točke na časovni osi, pri katerih je krmilnik shranil procesne vrednosti.

Program lahko upravljamo s pomočjo tipkovnice ali miške. Vključuje tudi izdatno knjižnico pomoči za delo s programom in razlago težje razumljivih funcij programa.
PLC-ANALYZER pro 5 predstavlja izdatno pomoč pri spuščanju avtomatiziranih procesov v pogon, optimiranju procesnih spremenljivk, iskanju napak, vzdrževanju avtomatiziranih procesov in krmilnikov, ter ne nazadnje tudi pri učinkovitem učenju programiranja ter demonstriranju delovanja krmilnikov. Seznam novih gonilnih programov za različne krmilnike se vstrajno širi in s tem omogoča uporabo programa vse širšemu krogu uporabnikov. Med njimi so tudi že uporabniki iz Slovenije.

<< nazaj na AUTEM

© RAGA d.o.o.